Activiteiten

BOEKPRESENTATIE

U I T N O D I G I N G – N I M A N T R A N

Met het grootste genoegen nodigt het bestuur van Hindi Parishad Nederland (H.P.N.) u uit voor de presentatie van het pas verschenen boek:

Bhasha Vatika 1 

Met het verschijnen van Bhasha Vatika krijgt het Hindi onderwijs een nieuw elan.
De leerlingen kunnen op eigen tempo en met herkenbare woorden gemakkelijk de taal eigen maken. De plaatjes, woorden en voorbeelden worden ook in het dagelijks leven gebruikt. Bij het Hindi alfabet is internationale transliteratie vorm gekozen. Ook is het mogelijk om op een smartphone, PC of tablet Hindi lessen te leren.

Het boek zal worden gepresenteerd tijdens een speciaal hiervoor georganiseerde middag met toespraken en digitaal gebruik van de methode.

De presentatie van het boek vindt plaats op:
Zaterdag 11 januari 2020
Tijd: 13.30 – 17.30 uur
Adres: Mackaystraat 6 (Vahon Hindoeschool)

PROGRAMMA:
13.30 - 14.00 uur Inloop (koffie en thee)
14.00 - 14.10 uur Welkomswoord voorzitter HPN
14.10 – 14.30 uur Dr. M.K. Gautam visie op de nieuwe leermethode
14.30 – 15.30 uur Boekpresentatie en digitaal methode
15.30 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 16.30 uur Boekenverkoop
16.30 – 17.30 uur informeel samenzijn met hapje en drankje

Gaarne aangeven met hoeveel personen u komt.
Email: nsmathura@gmail.com
Tel: 06-2363 7420